สำหรับ Ad' 54 เท่านั้นนะครับ
 
ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า
องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ Ad' 54 นั้นประกอบด้วย
  1. เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ม.4 เทอม 1 - ม.6 เทอม 2 หรือ GPAX 20%
  2. คะแนนสอบ O-NET 30%
  3. คะแนนสอบ GAT PAT จะกี่ % ก็แล้วแต่ทางคณะ-มหาวิทยาลัยกำหนด
 
  คะแนนจาก 30,000 ... GPAX ของเราฟาดไปแล้วเท่าไหร่?  
 
ให้เอา GPAX ที่เราได้ คูณ 1,500
 
Ex. กระทาชายนายหนึ่ง GPAX ได้ 3.66
ก็เอา 3.66 คูณ 1,500 จะได้เท่ากับ 5,490
 
เพราะงั้น จาก 30,000 เขาได้ไปแล้ว 5,490
 
  คะแนนจาก 30,000 ... O-NET ของเราฟาดไปแล้วเท่าไหร่?  
 
คะแนน O-NET จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
 
1) คะแนน O-NET วิชา 01 - 05
ซึ่งได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
ให้เอาคะแนนทั้งหมดมาบวกกัน แล้วคูณ 15
 
2) คะแนน O-NET วิชา 06 - 08
อันได้แก่ สุขศึกษา, ศิลปะ, การงาน (วิชาสุดที่รักของเราทั้งนั้น)
ให้เอาคะแนนที่ได้มาบวกกันแล้วคูณ 5
 
สุดท้ายให้เอาคะแนนจากทั้ง 2 ส่วนมาบวกกัน
จะได้เป็นคะแนน O-NET ของท่าน ที่ได้จาก 30,000
 
Ex. กระทาชายนายเดิม สอบ O-NET ภาษาไทย = 69,
สังคมศึกษาฯ = 62, ภาษาอังกฤษ = 72,
คณิตศาสตร์ = 81, วิทยาศาสตร์ = 66
คะแนนในส่วนแรกของเขาจะได้ = (69 + 62 + 72 + 81 + 66) x 15
= 350 x 15 = 5,250
สุขศึกษา = 59, ศิลปะ = 40, การงาน = 51
คะแนนในส่วนที่สองของเขาจะได้ = (59 + 40 + 51) x 5
= 150 x 5 = 750
นำคะแนนทั้งสองส่วนของเขาบวกกัน จะได้ = 5,250 + 750 = 6,000
 
เพราะฉะนั้นจาก 30,000 คะแนน O-NET ของกระทาชายนายนี้ฟาดไปอีก 6,000
 
ถึงตรงนี้แล้วให้เอาคะแนน O-NET กับ GPAX ของเขามารวมกัน
เมื่อตะกี๊นี้เราคำนวณ GPAX ของเขาได้ 5,490
จาก 30,000 เขาก็จะได้ไปแล้ว = 6,000 + 5,490 = 11,490
 
เราจะเก็บคะแนนตรงนี้ไว้เพราะจะคงที่ตลอด
ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนน GAT PAT ซึ่งจะให้น้ำหนักไม่เท่ากัน
แล้วแต่คณะ-มหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนด
ก็ต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าอยากเข้าคณะ-มหาวิทยาลัย อะไร?
 
  คะแนนจาก 30,000 ... GAT PAT จะล่อไป(ได้สัก)เท่าไหร่?  
 
สมมุติว่ากระทาชายนายนี้ (อีกแล้ว) อยากเรียน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โตขึ้นเขาอยากเข้าทำงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะ (ฮา)
 
จากสถิติคะแนน Max - Min Ad' 53 (ปีที่แล้ว)
องค์ประกอบและค่าร้อยละของทางคณะนี้คือ
GAT 10%, PAT1 10%, PAT2 30%
 
สมมุติว่าเขา (ก็ไอ้คนเดิมนั่นแหล่ะ) ได้คะแนน (แต่ละวิชาจาก 300) ดังนี้
GAT = 250, PAT1 = 120, PAT2 = 135
 
ให้เอาคะแนนที่ได้คูณกับค่าร้อยละของแต่ละวิชาม่างเลย
 
GAT (10%) = 250 x 10 = 2,500
PAT1 (10%) = 120 x 10 = 1,200
PAT 2 (30%) = 135 x 30 = 4,050
 
แล้วจับบวกกันให้หมด จะได้ = 2,500 + 1,200 + 4,050 = 7,750
 
ใกล้จะจบละ ให้เอาคะแนนที่ได้จาก GPAX, O-NET, GAT, PAT
มาบวกกันให้หมด แค่นี้ก็จะได้คะแนนจาก 30,000 ละ
คะแนนของไอ้หมอนี่ก็จะเป็น = 11,490 + 7,750 = 19,240
 
ที่นี้เราก็ไปดูสถิติคะแนน Max - Min ของปีที่แล้ว
เพื่อคาดการณ์ว่ากระทาชายนายนี้มีสิทธิ์ Admission ติดในสาขานี้มากแค่ไหน
กระทาชายนายนี้จะมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะหรือไม่
 
จากสถิติคะแนน Max - Min Ad '53
Max = 17,456.10 และ Min = 10,774.05
 
...ก็เอาไปพิจารณากันเองนะครับ ^^"
 
 สรุป  ขั้นการคำนวณคะแนนเต็ม 30,000 ของชาว Ad' 54
  1. GPAX 6 เทอมที่เราได้ ให้คูณ 1,500
  2. O-NET วิชา 01 - 05 ให้เอาคะแนนที่เราได้ของแต่ละวิชาบวกกัน แล้วคูณ 15
  3. O-NET วิชา 06 - 08 ให้เอาคะแนนที่เราได้ของแต่ละวิชาบวกกัน แล้วคูณ 5
  4. GAT PAT ให้เอาคะแนนที่เราได้คูณ % ของแต่ละอันได้เลย
  5. เอาทั้งหมดมาบวกกันม่างเลย

แนะนำว่าพอทำถึงข้อ 3. แล้วควรเอามารวมกันก่อนเลย ดังที่ทำให้ดูไว้ในข้างต้น

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ^w^
สู้ต่อไปนะ เพื่อนๆ ชาว Ad' 54